Deltakelse

Bidrag og deltakelse gjør en forskjell

Som medlem og deleier har du mulighet til å påvirke hvordan virksomheten utvikles, slik at dine ønsker kan bli oppfylt.


Det synes mange av oss er viktig. Det er bare på denne måten vi kan få det levende bomiljøet og den livskvaliteten vi ønsker.
På vårt anlegg er det en oase av kunnskaper, interesser og entusiasme, som vi alle nyter godt av. Dette er et stort gode for hele Scandinavian Village!
Det er mange ulike måter å delta på: I en arbeidsgruppe, som aktivitetsleder eller ved å bidra med dine synspunkter og din innsats på annen måte. Du bestemmer selv hva du vil delta aktivt i og hvordan du eventuelt vil gjøre det!