Eierskap

100% eierskap og innflytelse gjør en forskjell

Medlemmene på Scandinavian Village eier hele anlegget (inkludert landet) og driver vår "village" i fellesskap. Det gir trygghet, medinnflytelse og deltakelse i virksomheten.

 

Ved å kjøpe aksjer i Scandinavian Village Co Ltd og underskrive en benyttelsesrettavtale, blir du deleier og har rett til å overta og bo i en bestemt leilighet uten ‏tidsbegrensninger.

Det du betaler for er ikke bare en leilighet, men du blir også deleier i hele selskapet med alle eiendeler som basseng, restaurant, land, andre bygninger og installasjoner. Dette tror vi at vi er alene om i Thailand.

 

Innflytelse og trygghet

Det thailandske selskapet Scandinavian Village Co Ltd er sertifisert av Thailands regjering gjennom Board of Investment - i dagligtale omtalt som BOI-sertifisert. Dette betyr blant annet at selskapet har rett til å eie land og fast eiendom i Thailand, til tross for at vi skandinavere er de eneste eierne.
Utlendinger kan vanligvis ikke eie land i Thailand. Ettersom eiendommer i Thailand vanligvis må ha en thailandsk hovedeier, tror vi, at vi er unike i denne sammenhengen. Det er bare vi skandinaviske eierne som sammen forvalter vår "village" og bestemmer hvordan virksomheten skal styres. Dette innebærer en stor grad av trygghet.