Engagerade medlemmar gör skillnad

Många på Scandinavian Village är engagerade i verksamheten. För att det är roligt. Och för att det gör skillnad!

Den breda och omfattande verksamhet som Scandinavian Village bedriver, baseras på att många på ideell bas ingår i arbetsgrupper, leder verksamheter och arbetar för allas bästa. Nya deltagare och nya idéer brukar vara välkomna, och det är upp till varje medlem att själv avgöra  vad han eller hon vill hjälpa till med. Vår erfarenhet är att det både skapar en bra utveckling för vår gemensamma ”village” och ett stort och positivt engagemang.

sidbild engagemang