Tillsammans gör vi mer och bättre
Tillsammans gör vi mer. Och bättre!

1+1=3
Scandinavian Village ägs och drivs av delägare med engagemang. Det är därför som vi har kunnat skapa en så väl fungerande ”village”. Vi har alla olika kunskap, erfarenheter, ambitioner och intressen. Genom att dra nytta av många olika förmågor skapar vi något riktigt bra tillsammans

Våra många aktiviteter går enbart att genomföra tack vare att många tycker att det är roligt att ta på sig arbetsuppgifter och göra bra evenemang, tävlingar, fester, aktiviteter, resor med mera. Både för sig själva och för alla andra som vill delta.

Alla behöver inte vara aktiva och engagerade. Men det är tack vare att många är det, som vi har lyckats göra Scandinavian Village så bra!

sidbild göra tillsammans