Vår frisk-, hälso- och sjukvård ger ett bra liv

På Scandinavian Village har vi bra tillgång till friskvård och hälsovård, så att vi kan leva ett aktivt liv. Och om vi blir sjuka, så finns det fantastisk sjukvård mycket nära.


Förutsättningarna för ett ur hälsosynpunkt bra liv även vid hög ålder, är alltså goda. Det uppskattar många av oss, eftersom det ger extra värde åt det liv som vi har valt att leva.

sidbild sida healthcare

Möjligheter till friskvård, hälsovård och sjukvård:

Fysioterapeut/sjukgymnast och massageavdelning på Scandinavian Village: Hjälper oss att ha fungerande kroppar.
Motion: Många olika motionsformer både i vår ”village” och i omgivningarna.
Motionsledare på anläggningen: Hjälper oss att motionera på rätt sätt.
Sjuksköterska med behandlingsrum bredvid receptionen 6 dagar/vecka under vinterhalvåret: Bl.a. mindre undersökningar och behandlingar, inbokning hos sjukhus och läkare.
Sjukhus:
Universitessjukhus i Bangsaen (7 min), sjukhus med många specialistavdelningar i Sri Racha (30 min) och Pattaya (45 min) samt i Bangkok (drygt 1 tim).
Medlemmar med kvalificerad sjukvårdserfarenhet
som gärna ger råd och stöd.
Tandläkare:
I Bangsaen och på sjukhuset i Sri Racha.