100% ägande och inflytande gör skillnad

Delägarna i Scandinavian Village äger hela anläggningen (inklusive marken) och driver vår ”village” gemensamt. Det ger trygghet, medinflytande och delaktighet i verksamheten.

Genom att köpa aktier i Scandinavian Village Co. Ltd. och teckna ett nyttjanderättsavtal, blir du delägare och får rätt att utan begränsning i tid använda en viss lägenhet.
Det som du betalar för är alltså inte bara en lägenhet, utan du blir delägare i hela företaget med alla tillgångar som pool, restaurang, mark, övriga byggnader och hela verksamheten. Vilket vi tror att vi är ensamma om i Thailand.

sidbild ägandeform

Inflytande och trygghet

Det thailändska bolaget Scandinavian Village Co. Ltd. är certifierat av Thailands regering via Board of Investment - i dagligt tal BOI-certifierat. Detta innebär bl.a. att bolaget har rätt att äga mark och fastigheter i Thailand trots att VI SKANDINAVER ÄR DE ENDA ÄGARNA.
Eftersom utlänningar inte får äga mark i Thailand och utlänningars fastigheter därför normalt måste ha en thailändsk huvudägare, tror vi att vi är unika i detta avseende. Att det enbart är vi skandinaviska ägare som tillsammans förvaltar vår ”village” och avgör hur verksamheten bedrivs, innbär en mycket hög trygghet!